കാട്ടാക്കട കൊലപാതകത്തില്‍ പോലീസിന് വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചായി സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട്, സംഭവത്തില്‍ പിടിയിലാകാനുണ്ടായിരുന്ന അവസാന പ്രതിയും കീഴടങ്ങി