അനധികൃതമായി സര്‍വീസില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഈ മാസം 30ന് മുന്‍പ് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി