സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല പവന് 28,520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 3,565 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്‌