നാല് എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് ശാസന, സ്പീക്കറുടെ ഡയസില്‍ കയറി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനാണ് ശാസന, നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന്‌ പ്രതിപക്ഷം