ഈസ്റ്റേണ്‍ സുനിദ്ര കിടക്ക നിര്‍മാണഫാക്ടറിയില്‍ തീപിടുത്തം, ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്ക്യൂട്ട് ആണ് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം