കൊല്ലം ദേശീയപാതയില്‍ ഓട്ടോറിഷയും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു