കരിപ്പൂരില്‍ വീണ്ടും വിമാനയാത്രക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളയടിച്ചു