വാക്കുതര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജലനിധി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഓപറേറ്ററെ വെട്ടിക്കൊന്നു