ഡോക്ടര്‍ കഫീല്‍ ഖാനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു, പിന്നീട് മഥുര ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി