യു.എ.ഇയില്‍ നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് അവസരം

യു.എ.ഇ യിലേക്ക് നഴ്‌സുമാരെ (പുരുഷന്‍) തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് മുഖേന യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ബി.എസ്.സി. നഴ്‌സിന്റെ (പുരുഷന്‍) ഒഴിവിലേക്ക് 3 വര്‍ഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനായി 30.01.2020, വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒഡെപെക്ക് ഓഫീസില്‍ വച്ച് സ്‌കൈപ്പ് ഇന്റര്‍വ്യു നടത്തുന്നു. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹാഡ്/ഡി ഒ എച്ച് പരീക്ഷ പാസാകണം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ബയോഡാറ്റ [email protected] എന്ന മെയിലിലേക്ക് 2020 ജനുവരി 29 നകം അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.