വിവേക് എക്സ്പ്രസില്‍ ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത ടി.ടി.ഇയുടെ കൈയൊടിച്ച് യാത്രക്കാരന്‍