കശ്മീരില്‍ ആശയവിനിമയത്തിനുള്‍പ്പെടെ പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ കണക്ഷനുകള്‍ക്ക് ഏതാനും ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് അധികൃതര്‍