ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഫലസൂചനകളില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് മുന്നേറ്റം