കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവള കമ്പനിയായ കിയാലില്‍ സിഎജി ഓഡിറ്റിംഗ് വേണമെന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നോട്ടിസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ