ഉള്ളി വില കുതിച്ചുയരുന്നു, തുര്‍ക്കിയില്‍ നിന്നും 11,000 ടണ്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം