സിയാച്ചിനില്‍ സൈനിക പെട്രോളിങ്ങിനിടെ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞ് രണ്ട് സൈനികര്‍ മരിച്ചു