തൃശൂരില്‍ രണ്ട് വാഹനാപകടങ്ങിലായി നാലുപേര്‍ മരിച്ചു, തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പെരിഞ്ഞനത്തും വാണിയംപാറയിലുമാണ് അപകടങ്ങളുണ്ടായത്