കുറ്റിപ്പുറത്ത് കോളജ് അധ്യാപികയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച മുന്‍ കോളജ് അധ്യാപകനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി പോലീസ്