ഭൂമാതാ ബ്രിഗേഡ് നേതാവും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ തൃപ്തി ദേശായി ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തി