സൗദിയില്‍ ജനുവരി മുതല്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കാര്‍ഡ് നിബന്ധമില്ല

ജിദ്ദ: സൗദിയില്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് ജനുവരി മുതല്‍ ആശുപത്രികളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും പോകാന്‍ പ്രത്യേക ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കാര്‍ഡ് നിബന്ധമില്ല. ഇതിനു പകരം ചികിത്സ തേടാന്‍ സൗദികള്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും വിദേശികള്‍ ഇഖാമയും സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതി. ഇതു സംബന്ധിച്ചു ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സൗദി ഐ.ഡിയുമായും ഇഖാമയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന്സി.സി.എച്ച്.ഐ (കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്) പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും ലാപ്ടോപ്പുകളിലും സ്മാര്‍ട്ട് ആപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാവുകയും ഇഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കാര്‍ഡ് സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കാര്‍ഡിന് പകരമായി ഇഖാമ സ്വീകാര്യമാകുന്നത്. ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്തവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്താനും ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും വേഗം സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.