കര്‍ഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായാണ് ബി.ജെ.പിയുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അജിത് പവാര്‍