ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് കേസില്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ഇല്ലെന്ന് ഡയറക്ടര്‍, പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് വിശദീകരണം