പാമ്പ്‌ കടിയേറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഷഹല മരിച്ചത് ചികിത്സ വൈകിയതിനാലാണെന്ന് മറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ആരോപിച്ചു