പാലാരിവട്ടം മേല്‍പ്പാലം പൊളിക്കലില്‍ സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി, പാലം പൊളിച്ചു പണിയും മുന്‍പ് ഭാരപരിശോധന നടത്തി സര്‍ക്കാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി