സര്‍വകലാശാ മാര്‍ക്ക് ദാനത്തിനെതിരെ നിയമസഭയില്‍ എം.എല്‍.എയുടെ രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രം ഉയര്‍ത്തി പ്രതിഷേധം കനപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം