മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ ഒ.പി ബഹിഷ്‌കരണം തുടങ്ങി, രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ പത്തുവരെയാണ് ബഹിഷ്‌കരണം