സിയാച്ചിനിലെ മഞ്ഞുമലയില്‍ കുടുങ്ങിയ എട്ടുപേരില്‍ ആറുപേരും മരിച്ചു, പട്രോളിങിനിറങ്ങിയ സംഘമായിരുന്നു അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്