ജെ.എന്‍.യു വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ നാല് പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ അധികൃതര്‍ അടച്ചു