എന്‍.ഡി.എ വിട്ടത് എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലുമാണെന്നും പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രതിപക്ഷനിരയിലിരിക്കുമെന്നും ഇനി മുന്നണി യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിക്കില്ലെന്നും ശിവസേന