കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഡി.എ 5 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു: ദീപാവലി സമ്മാനം എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍