സ്വര്‍ണ്ണവില വീണ്ടും മേലോട്ട്: ബുധനാഴ്ച പവന് വര്‍ദ്ധിച്ചത് 240 രൂപ