റഫേല്‍ വിമാനത്തിലെ പൂജ; രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് നടത്തിയത് പാരമ്പര്യരീതി മാത്രമെന്ന് അമിത്ഷാ- പൂജയെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പാരമ്പര്യരീതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും ഷാ