ശബരിമല: കോടതിവിധി മറികടക്കാന്‍ നിയമ നിര്‍മ്മാണം നടത്തുമെന്ന് ബി.ജെ.പി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള