ഗതാഗത നിയമലംഘനം; പിഴത്തുക എത്രയെന്ന് ഇന്നറിയാം

തിരുവനന്തപുരം: ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിഴത്തുകയുടെ കാര്യത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്ത്വം നീങ്ങുന്നു. പിഴത്തുക കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മന്ത്രിസഭ ഈ വിഷയം ഇന്നു പരിഗണിച്ചേക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളില്‍ പിഴ കുറയ്ക്കണമെന്നാണു ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. ഓണക്കാലത്തു നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്ന വാഹന പരിശോധന പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കടുത്ത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന പക്ഷം കേസെടുത്ത് കോടതിക്ക് അയയ്ക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.