ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി / വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ജൂലൈ 22 മുതല്‍

ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി/ NSQF (VHSE) ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ജൂലൈ 22 മുതല്‍ 29 വരെ നടക്കും. ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് യു.എ.ഇ-യിലുള്ള പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലോ അതത് വിഷയ കോമ്പിനേഷനുള്ള കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലോ പരീക്ഷയെഴുതാം.
മാര്‍ച്ച് 2019-ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി NSQF (VHSE) പരീക്ഷയില്‍ എഴുതിയ ആറ് വിഷയങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണം വരെ സ്‌കോര്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതില്‍ പരീക്ഷ എഴുതാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ എഴുതുന്നതിനും റഗുലര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. 2019-ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയിലോ സപ്ലിമെന്റി പരീക്ഷയിലോ ആറ് വിഷയങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ റഗുലര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2020 മാര്‍ച്ചിലെ രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കു.

മറ്റു പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും 2019-ല്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്സിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി വിഭാഗം) സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ എഴുതിയാല്‍ മാത്രമേ 2020-ലെ രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനാവൂ. ഇവര്‍ക്ക് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായ നിരന്തര മൂല്യനിര്‍ണയം, പ്രായോഗിക പരീക്ഷ എന്നിവ ബാധകമായിരിക്കും.

രണ്ടാംവര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്സ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് 2015 മുതലുള്ള ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും എന്നാല്‍ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (കമ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍ല്‍ വിഭാഗം) സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതോടെ 2020 മാര്‍ച്ചിലെ രണ്ടാംവര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ യോഗ്യത നേടും. ഈ വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായ നിരന്തര മൂല്യനിര്‍ണയം, പ്രായോഗിക പരീക്ഷ എന്നിവ നടത്തും. സ്‌കൂള്‍ ഗോയിങ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്സിന് 75 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത ഹാജര്‍ വേണം.

2015 മുതലുള്ള ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ രണ്ടാംവര്‍ഷത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ ഇപ്പോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ 2020ലെ രണ്ടാംവര്‍ഷ മാര്‍ച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനാവൂ. ഈ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള സി.ഇ സ്‌കോര്‍, പ്രാക്ടിക്കല്‍ സ്‌കോര്‍ എന്നിവ നിലനില്‍ക്കും. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് വിഷയങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്ക് 2014 അഡ്മിഷന്‍ മുതലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പുതിയ സിലബസിലാണ് പരീക്ഷ. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസും പുതിയ സിലബസിലും പഴയതിലും പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും.

കമ്പാര്‍ട്ട്മെന്റല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷനാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തില്‍ ജൂലൈ 2019-ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും മാര്‍ച്ച് 2020-ലെ രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷയ്ക്കും രജിസ്റ്റര്‍ ആകും. ഇവയുടെ പരീക്ഷാ ഫീസ് ഒന്നിച്ച് ഒടുക്കണം. റഗുലര്‍, ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 25-നകവും കമ്പാര്‍ട്ട്മെന്റല്‍ വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജൂലൈ മൂന്നിനകവും ഫീസ് അടയ്ക്കണം. റഗുലര്‍, ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒരു പേപ്പറിന് 175 രൂപയാണ് പരീക്ഷാഫീസ്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ് 40 രൂപ. കമ്പാര്‍ട്ട്മെന്റല്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പരീക്ഷാഫീസ് ഒരു പേപ്പറിന് 225 രൂപയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ് 80 രൂപയുമാണ്. വിജ്ഞാപനം www.dhsekerala.gov.in ല്‍ ലഭ്യമാണ്.